Αν ζούσαμε και εργαζόμαστε όλοι στην εξοχή σε ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος, ίσως οι χώροι που θα αναπτύσσαμε τις δραστηριότητες μας να μην είχαν ανάγκη εξαερισμού. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική, γι’ αυτό και σε όλους τους χώρους που ζουν, κινούνται, διασκεδάζουν, εργάζονται άνθρωποι, ο εξαερισμός είναι επιτακτική ανάγκη.

Τι είναι ο εξαερισμός; Όπως καταλαβαίνουμε και από την ίδια τη λέξη, εξαερισμός είναι η ανανέωση του αέρα με φυσικό η τεχνητό τρόπο μέσα σε ένα χώρο. Φυσικό η ελεύθερο εξαερισμό έχουμε όταν π.χ. ανοίξουμε τα παράθυρα στο σπίτι μας.

Αυτό βέβαια ίσως είναι αρκετό για ένα σπίτι, για όλες όμως τις άλλες περιπτώσεις, ο εξαερισμός πρέπει να γίνεται με τεχνητό τρόπο, δηλαδή, αφού μελετήσουμε την περίπτωση, να εγκαταστήσουμε ένα σύστημα που θα εξασφαλίζει τον χώρο που μας ενδιαφέρει με εξαναγκασμένη ροή αέρα.

Έτσι, αναπτύχθηκε η τεχνική του εξαερισμού, που ο σκοπός είναι η μελέτη και η επιλογή των κατάλληλων μέσων ( φυγοκεντρικών η αξονικών ανεμιστήρων - αεραγωγών - τύπου στομίων κ.λ.π ) ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης. Και αναφερόμαστε σε ιδιαιτερότητες κάθε εγκατάστασης εξαερισμού, γιατί χρειαζόμαστε για την απαγωγή καπναερίων από την εστία μαγειρέματος ενός εστιατορίου και διαφορετικό για την ανανέωση του αέρα σ' ένα γραφείο.

Τι είναι και πως επιλέγουμε ένα είδος ανεμιστήρα; Η μεταφορά του αέρα γίνεται με ανεμιστήρες που είναι ένα είδος στροβιλομηχανών και μέσω συστημάτων αεραγωγών . Διακρίνονται σε δυο κύριες κατηγορίες - τους φυγοκεντρικούς και τους αξονικούς. Οι φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες ξεχωρίζουν από τον τρόπο κατασκευής της πτερωτής τους, δηλαδή κατασκευάζονται με πτερύγια ευθύγραμμα, με κλίση προς τα εμπρός ή με κλίση προς τα πίσω /μονής ή διπλής αναρρόφησης.